PDD 160816C (R/L)

Bàn có tủ hông thấp

Mã: PDD 160816C (R/L) Danh mục: ,

Bàn có tủ hông thấp

Kích thước

1600x800x1600/400×750

Kiểu bàn

Professional Dynamic Leader series (Bàn điều hành chân D45)

Kiểu chân

Chân vuốt

Loại sản phẩm

Professional Dynamic Leader