PSD 180816C (R/L)

Bàn có tủ hông thấp

Mã: PSD 180816C (R/L) Danh mục:

Bàn có tủ hông thấp

Kích thước

1800x800x1600/400×750

Kiểu bàn

Professional Sun Leader series (Bàn điều hành chân D45)

Kiểu chân

Chân Sonic

Loại sản phẩm

Professional Sun Leader