PSL 140612C (R/L)

Bàn đơn có tủ hông thấp

Mã: PSL 140612C (R/L) Danh mục:

Bàn đơn có tủ hông thấp

Kích thước

1400x600x1200/400×750

Kiểu bàn

Professional Sun Leader

Kiểu chân

Chân Sonic

Loại sản phẩm

Professional Sun Leader