PSL 160714C (R/L)

Bàn đơn có tủ hông thấp

Mã: PSL 160714C (R/L) Danh mục:

Bàn đơn có tủ hông thấp

Kích thước

1600x700x1400/400×750

Kiểu bàn

Professional Sun Leader

Kiểu chân

Chân Sonic

Loại sản phẩm

Professional Sun Leader