S2E 1412VC

S2E 1412VC

Bàn cạnh V cụm đôi-có tủ (không vách) mặt bàn 25mm

SKU: S2E 1412VC Category:

Product Description

Bàn cạnh V cụm đôi-có tủ (không vách) mặt bàn 25mm

Kích thước

2800x1200x750

Kiểu bàn

Bàn cạnh V

Kiểu chân

Chân vuông 40×40

Loại sản phẩm

Standard Essensial Working