S4C1 1406-07C

Mã: S4C1 1406-07C Danh mục:
Kích thước

3200×1400/1400×750

Kiểu bàn

Bàn cạnh mở

Kiểu chân

Chân chữ nhật 25×50

Loại sản phẩm

Standard Creative Working