SC 1206-07L/R

Bàn cạnh mở đơn mặt bàn 25mm

Mã: SC 1206-07L/R Danh mục:

Bàn cạnh mở đơn mặt bàn 25mm

Kích thước

1200×600/700×750

Kiểu bàn

Bàn cạnh mở

Kiểu chân

Chân chữ nhật 25×50

Loại sản phẩm

Standard Creative Working