SE 1206-07L/R

Bàn cạnh mở đơn mặt bàn 25mm

Mã: SE 1206-07L/R Danh mục:

Bàn cạnh mở đơn mặt bàn 25mm

Kích thước

1200×600/700×750

Kiểu bàn

Bàn cạnh mở

Kiểu chân

Chân vuông 40×40

Loại sản phẩm

Standard Essensial Working