SSL 160712C (R/L)

Bàn đơn có tủ hông thấp

Mã: SSL 160712C (R/L) Danh mục:

Bàn đơn có tủ hông thấp

Kích thước

1600x700x1200/400×750

Kiểu bàn

Standard Side Leader

Kiểu chân

Chân vuông 50×50

Loại sản phẩm

Standard Side Leader