TG10 1260

Bàn đơn chữ nhật (ghép modul)

Mã: TG10 1260 Danh mục:

Bàn đơn chữ nhật (ghép modul)

TG10-1005

TG10-1005

Kích thước

1200x600x750

Kiểu bàn

Training TG10

Loại sản phẩm

Training Series