TG10 1460

Bàn đơn chữ nhật (ghép modul)

Mã: TG10 1460 Danh mục:

Bàn đơn chữ nhật (ghép modul)

TG10-1005-1206-1406

TG10-1005-1206-1406

Kích thước

1400x600x750

Kiểu bàn

Training TG10

Loại sản phẩm

Training Series