SCL 160714C (R/L)

Bàn đơn có tủ hông thấp

Mã: SCL 160714C (R/L) Danh mục:

Bàn đơn có tủ hông thấp

Kích thước

1600x700x1400/400×750

Kiểu bàn

Standard Creative Leader

Kiểu chân

Chân chữ nhật 25×50

Loại sản phẩm

Standard Creative Leader